tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
21 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Pryetarg ul. Sienkiewicza - mieszkanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej “METALOWIEC” w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 15 tel. 85 7101 776 ; 85 7102 986 ogłasza ustny przetarg nieograniczone:
- stosownie do art.11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zawiadamia wszystkich członków oczekujących o możliwości zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z odzysku nr 12 położonego na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Czarnej Białostockiej o powierzchni 32,30 m2.
Warunkiem zawarcia umowy jest zgłoszenie w siedzibie Spółdzielni gotowości do jej zawarcia oraz wpłata wartości rynkowej lokalu w terminie do dnia 09.08.2010 r.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Jeżeli żaden z członków oczekujących nie zgłosi gotowości do zawarcia umowy oraz nie dokona wpłaty wartości rynkowej lokalu w/w terminie, w dniu 10.08.2010 roku o godz. 1000 odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu.
Cena wywoławcza wynosi 66.300 zł. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do wniesienia wadium w wysokości 7.000 zł. w terminie do 09.08.2010 roku.
Wygrywający przetarg jest obowiązany uiścić całość wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od dnia zakończenia przetargu.
Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie odrębnej własności i wydanie lokalu nabywcy.
Członek oczekujący, na rzecz którego zostanie ustanowiona własność lokalu lub wygrywający przetarg jest obowiązany pokryć koszty notarialne ustanowienia odrębnej własności oraz koszty niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży trybu i warunków sprzedaży określają regulamin przetargu, operat szacunkowy , które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: