tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
21 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Poznaj Europę – szansa na atrakcyjny zawód


Od początku września rusza rekrutacja osób do udziału w projekcie


"Poznaj Europę – szansa na atrakcyjny zawód"


finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Celem projektu jest zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności umożliwiających zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień pilota wycieczek, a przez to zdobycie nowego zawodu.

Partnerski projekt Agencji Turystycznej NOWATOR i Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej realizowany będzie na terenie naszego miasta od października 2009 do lutego 2010 roku.
W ramach projektu zaplanowano:
- ćwiczenia i wykłady
- 2 wycieczki szkoleniowe
- egzamin państwowy uprawniający do obsługi grup turystycznych w kraju i za granicą.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
• ukończyły 18 lat
• mają wykształcenie średnie lub wyższe potwierdzone odpisem świadectwa lub dyplomu
• dostarczą zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań pilota wycieczek
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Priorytetowo traktowane będą osoby zamieszkujące teren naszej gminy oraz znające język obcy.

Zakwalifikowani uczestnicy projektu podpiszą oświadczenia, że będą brać udział w minimum 80% zajęć przewidzianych w programie, oraz przystąpią do egzaminu państwowego. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków zobowiązani będą do zwrotu wysokości dofinansowania przypadającego na 1 uczestnika – tj. 1. 996,80 zł.

Wszystkich zainteresowanych projektem i podniesieniem kwalifikacji prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Centrum Informacji w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 9 w godz. 8.00-18.00, telefonicznie 085 710 22 81 lub e-mail:gci@czarnabialostocka.pl, gci_czarnabialostocka@wp.pl.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: