tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
17 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Informacja

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 01 stycznia 2019 r. będzie czynny:
- poniedziałek: od 10:00 do 18:00
- środa: 10:00 do 16:00
- sobota: od 10:00 do 16:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma swoją siedzibę w Czarnej Białostockiej przy ul. Sosnowa 21.

Można do niego dostarczać następujące rodzaje odpadów:
a) papier i tektura m.in. opakowania, gazety, czasopisma, itp.,
b) tworzywa sztuczne m.in. odpady wielomateriałowe (Tetra Paki),
c) metale,
d) szkło,
e) odpady biodegradowalne,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. świetlówki,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie we własnym gospodarstwie domowym,
i) zużyte opony nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) przeterminowane leki,
l) chemikalia m.in. farby, rozpuszczalniki, itp.

Odpady zebrane w sposób selektywny do PSZOK-u mieszkańcy powinni dostarczać samodzielnie i na własny koszt.
Nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Podmiot prowadzący PSZOK:
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Kombatantów 4, 15-102 BiałystokLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: