tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
13 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

'Adaptacja i zatrudnienie' - rekrutacja do projektu POKL

Rekrutacja do projektu PO KL – dotacje na otwarcie własnej firmy, płatne staże zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo.

Rekrutacja do projektu pn. „Adaptacja i zatrudnienie” :

- I, II i III ścieżka uczestnictwa do 30 września 2014 roku
- IV ścieżka uczestnictwa do 20 września 2014 roku

Celem głównym projektu pn. „Adaptacja i zatrudnienie” jest podniesienie adaptacyjności zawodowej i możliwości uzyskania zatrudnienia przez 120 osób (97 kobiet i 23 mężczyzn) z terenu podregionu białostockiego (miasto Białystok, powiat białostocki i sokólski) będących, nauczycielami i pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi po 31 grudnia 2012 roku, zagrożonymi zwolnieniem lub przewidzianymi do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do końca września 2015 roku.

Projekt pn. „Adaptacja i zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt pn. „Adaptacja i zatrudnienie” obejmuje wsparcie w postaci:

Zgodnie z I Ścieżką Uczestnictwa (48 osób) poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia i kursy zawodowe, płatny staż

- Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
- Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
- Szkolenia i kursy zawodowe (tematyka i ilość godzin zaoferowana zgodnie z potrzebami rozpoznanymi na etapie poradnictwa)
- Płatny staż zawodowy (6 miesięcy) + min. 3 miesięczne zatrudnienie na umowę o pracę
- Job-coaching dla stażystów (6 godz. tj.1 godz./m-c)

Zgodnie z II Ścieżką Uczestnictwa (32 osoby) poradnictwo zawodowe i psychologiczne, studia podyplomowe, płatny staż

- Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
- Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
- Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2 semestry, Innowacyjne metody zarzadzania firmą lub Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie)
- Płatny staż zawodowy (6 miesięcy) + min. 3 miesięczne zatrudnienie na umowę o pracę
- Job-coaching dla stażystów (6 godz. tj.1 godz./m-c)

Zgodnie z III Ścieżką Uczestnictwa (28 osób) poradnictwo zawodowe i psychologiczne, studia podyplomowe

- Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
- Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
- Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2 semestry, Innowacyjne metody zarzadzania firmą lub Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie)

Zgodnie z IV Ścieżką Uczestnictwa (12 osób) poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenie z przedsiębiorczości, dotacja na otwarcie działalności gospodarczej

- Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
- Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
- Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
- Szkolenie podstawowe z zakresu przedsiębiorczości (40 godz.) obejmujące:

mój Biznes Plan (zasady sporządzania biznes planu), księgowość w małej firmie, podatkowe ABC, podstawy organizacyjno – prawne funkcjonowania małej firmy, jak założyć działalność gospodarczą, zasady promocji i reklamy w małej firmie

- Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej (do 30.000,00 zł)
- Wsparcie pomostowe (do 1.000,00 zł miesięcznie, do 6 miesięcy)
- Doradztwo specjalistyczne świadczone jako indywidualne konsultacje z doradcą biznesowym przez okres 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu (1-2 godz./m-c na jednego Uczestnika Projektu)

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Adaptacja i zatrudnienie” osoby, które:

- mają skończone 18 lat i są mieszkańcami podregionu białostockiego tj. miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego,
- były/są nauczycielami i pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi po dniu 31 grudnia 2012 roku, zagrożonymi zwolnieniem lub przewidzianymi do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy,
- były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Więcej informacji o projekcie:

- na stronie internetowej www.adaptacjaizatrudnienie.pl
- w Biurze Projektu ul. Waszyngtona 32 lok. 13U, 15-305 Białystok
- pod numerem telefonu +48 690 800 449

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych TechnologiiLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: