tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Konsultacjacje społeczne

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu budowy społeczeństwa obywatelskiego Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2013

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Gminy Czarna Białostocka na temat zapisów zawartych www. projekcie Programu budowy społeczeństwa obywatelskiego Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2013
2. Konsultacje prowadzone zgodnie z postanowieniami uchwały nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 10 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Czarna Białostocka oraz społeczność gminy.
4. Projekt „Programu budowy społeczeństwa obywatelskiego Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2013” wraz z ankietą konsultacyjną zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej www.czarnabialostocka.pl oraz przedstawione w formie ankiet przez członków powołanego zespołu.
5. Opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania opinii do dnia 9 listopada 2011 r. osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, lub Gminnego Centrum Informacji przy ul. Torowej 9 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gci@czarnabialostocka.pl
6. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 26 października 2011 r.
7. Termin zakończenia konsultacji: 9 listopada 2011 r.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: