tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
20 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Decydujmy razem

Gmina Czarna Białostocka przystąpiła do realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Jest to projekt systemowy realizowany przez partnerstwo siedmiu podmiotów, w którym liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem projektu „Decydujmy razem” jest wypracowanie i upowszechnianie mechanizmów, dzięki którym administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, będzie skuteczniej współpracować ze społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu lokalnych polityk publicznych.

Pragnąc przybliżyć mieszkańcom naszej gminy temat partycypacji społecznej serdecznie zapraszamy na wykład ekspercki, który wygłosi Agnieszka Czarkowska z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Prelekcja odbędzie się w Sali bankietowej „Helios” przy ul. Torowej 7 w dniu 6 kwietnia 2011r. (środa) o godz. 16:00.

Spotkanie ma również na celu rekrutację społeczności lokalnej do współpracy w ramach projektu. Efektem końcowym prac zespołu partycypacyjnego, przy wsparciu doradcy z FRDL – p. Anny Tomulewicz będzie dokument programowy z obszaru integracji społecznej – Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego.

Aby mieć wpływ na:
- decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego,
- sprawowanie władzy przez samorząd lokalny,
- rozwiązywanie istotnych problemów społeczności lokalnej
zgłoś się do zespołu ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk lokalnych, który zostanie powołany na spotkaniu.

Więcej informacji dotyczących projektu – www.decydujmyrazem.pl oraz animator projektu „Decydujmy razem“ - Małgorzata Stasiełuk Gminne Centrum Informacji, Czarna Białostocka ul. Torowa 9, tel. 85 710 22 81, 85 873 04 18, e-maill:gci@czarnabialostocka.plLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: