tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

JUBILEUSZ XXX-LECIA ORKIESTRY DĘTEJ

Od przeszło 30 lat Orkiestra Dęta w Czarnej Białostockiej towarzyszy mieszkańcom podczas ważniejszych uroczystości kościelnych i państwowych. Poprzez prezentowaną muzykę podtrzymuje i propaguje tradycję regionu oraz zwyczaje Podlasia, czego przykładem może być udział w znanym filmie „U Pana Boga w ogródku”.
Organizatorem uroczystości jubileuszowych był Dom Kultury w Czarnej Białostockiej związany od początku z orkiestrą. Po mszy w kościele pw. Św. Rodziny odprawianej w intencji wszystkich członków orkiestry grających w ciągu minionych lat obchody rozpoczęły się w Domu Kultury. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej w Czarnej Białostockiej pod kierownictwem Mirosława Mickiewicza. Prowadzący, dyrektor Domu Kultury Grzegorz Bogdanowicz powitał zaproszonych gości: włodarzy miasta w osobach Burmistrza Czarnej Białostockiej - Tadeusza Matejko, Z-cy Burmistrza - Agnieszki Tarkawian, Przewodniczącej Rady Miejskiej - Anny Matląg oraz radnych, Wicestarosty Powiatu Białostockiego - Jolantę Den, Dyrektora WOAK-u - Andrzeja Dyrdała, ks. Proboszcza - Jerzego Buzuna, ks. Wojciecha Rogowskiego i ks. Janusza Wiśniewskiego – Dyrektora Radio „i”, oraz wszystkich byłych, i obecnych członków orkiestry dętej, a także jej sympatyków. Krótki rys historyczny dotyczący orkiestry przedstawił jeden z wieloletnich członków Zbigniew Ludwicki. Wspominał on inicjatora powstania orkiestry ks. proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny Henryka Glinko. Temat szerzej rozwinął obecny na uroczystościach pierwszy dyrygent orkiestry Stanisław Pogan pochodzący ze Śląska. – Orkiestra działała przy „Agromie” jeszcze przed powstaniem parafii pw. Św. Rodziny. Pierwszy występ miał miejsce w roku 1960 podczas uroczystości pierwszomajowych na stadionie miejskim. Inicjatorami powstania orkiestry byli nieżyjący już ks. Henryk Glinko i Jan Proskień, oraz obecny dziś p. Kimsza. W tamtym okresie zakładałem 36 orkiestr na terenie dawnego województwa białostockiego. Według koncepcji ks. Henryka repertuar orkiestry stanowić miały pieśni polskie, zarówno kościelne jak i ludowe. A, że takie opracowania na orkiestrę nie były dostępne, sam pisałem i opracowywałem pieśni. Jak wielkim uznaniem cieszyła się orkiestra może świadczyć fakt, że często braliśmy udział w znaczących uroczystościach kościelnych min. w Częstochowie. W najlepszym okresie liczyła 32 osoby i 40 uczniów. Moim pragnieniem było, aby młodzi ludzie grający w orkiestrze mieli wykształcenie muzyczne. Dzisiaj cieszę się, że praca włożona przez te wszystkie lata nie poszła na marne. To co zostało zaszczepione procentuje dziś – wielu z nich występuje w zawodowych orkiestrach w kraju i na świecie, czy też sami dyrygują. Optymizmem napawa obecność wielu młodych osób z wykształceniem muzycznym i że orkiestra rozwija się, idzie z duchem czasu wprowadzając nowe utwory do swojego repertuaru – Jak dyrygent dyryguje, tak orkiestra gra – podsumował Zbigniew Ludwicki.
Orkiestra w Czarnej Białostockiej jest jedną z nielicznych tak długo istniejących i czynnych orkiestr dętych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniając zaangażowanie wszystkich osób przychylił się do wniosku Domu Kultury i przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z rąk Burmistrza Tadeusza Matejko odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał pierwszy wieloletni dyrygent orkiestry Stanisław Pogan, natomiast Jerzy Ostynowicz w imieniu orkiestry odebrał „Orkiestra Dęta w Czarnej Białostockiej”i odznaczenie to przekazał na ręce ks. Jerzego Buzuna obecnego proboszcza parafii pw. Św. Rodziny w celu umieszczenia w kościele - miejscu najbardziej godnym.
W podziękowaniu za pracę i włożony wysiłek chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych członków orkiestry: Jana Proskień, Zygmunta Galeja, Jerzego Litwina, Edwarda Puciłowskiego, Stanisława Suchockiego, Wojciecha Walko, Eugeniusza Pawluczuka, Wiesława Zaniewskiego, Wiesława Fiedziukiewicza. Byli to ludzie, którzy odeszli i każda z tych osób pozostawiła własną cegiełkę w tworzenie i rozwój dzisiejszych Jubilatów.
Okazjonalne pamiątki z okazji Jubileuszu wręczyli: Burmistrz Tadeusz Matejko i Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Matląg oraz ks. Jerzy Buzun.
Były kwiaty, wspomnienia i życzenia od zaproszonych gości dla szanownych Jubilatów. Przewodnicząca RM Anna Matląg w imieniu mieszkańców podziękowała za to, - …że orkiestra zawsze była, że nie było uroczystości kościelnej czy państwowej bez jej udziału.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego Jolanta Den podziękowała za minione 30 lat jako mieszkanka naszego miasta i z racji pełnionej funkcji. Odczytała list gratulacyjny od Starosty Wiesława Pusza z najserdeczniejszymi życzeniami dla Orkiestry.
Andrzej Dyrdał podkreślił znaczący wkład orkiestry w rozwój kultury naszego województwa. Na ręce Mirosława Mickiewicza przekazał list skierowany do orkiestry i grawerton.
Dyrektor Domu Kultury wręczył podziękowania dla instytucji i sponsorów: Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, WOAK-u w Białymstoku „Karczmie za Płotem”, Trio „AKORD” i p. Janowi Targońskiemu. Po wręczeniu odznak i pamiątek z okazji Jubileuszu wystąpiła młodzieżowa sekcja Orkiestry Dętej w Czarnej Białostockiej.
Po występach artystycznych zaproszeni goście i Jubilaci bawili się przy muzyce „Trio AKORD” do białego rana. Wspomnienia i spotkania niektórych osób po latach wytworzyły wspaniałą atmosferę, która udzieliła się wszystkim obecnym na Jubileuszu.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: