tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostoc

W dniu 9 lutego 2011 roku Burmistrz Czarnej Białostockiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu "Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Instytucja Pośrednicząca przyznała Gminie Czarna Białostocka dofinansowanie w kwocie: 143 686,65 PLN na realizację w/w Projektu.
Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one z przemianami społeczno-kulturalnymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw projekt indywidualizacji nauczania, którego celem głównym jest: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów kl. I - III Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej i Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Skierowany jest do uczniów (uczennic), u których zostały zdiagnozowane określone problemy: logopedyczne, zagrożenie dysleksją, trudności w czytaniu i pisaniu, trudności z opanowaniem treści matematycznych, zaburzenia w zachowaniu, wady postawy itp. oraz uczniów uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.
Przez okres dwóch lat (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czarnej Białostockiej -w okresie 2011-2012, Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej 2011) szkoły będą realizowały ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego:
1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3. zajęcia logopedyczne z zaburzeniami mowy;
4. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
5. gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;
6. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych (hipoterapia)
7. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.


W ramach Projektu nastąpi również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w: pakiety pomocy dydaktycznych (Logopedia, Uczeń uzdolniony, Czytanie i pisanie, Matematyka itp.) komputery z oprogramowaniem, tablicę interaktywną i inne.
Łącznie w Gminie Czarna Białostocka w klasach I-III szkół podstawowych zostanie objętych wsparciem 290 uczniów.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: