tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągow

Projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka” otrzymał dofinansowanie!

W dniu 20.09.2010 roku została zawarta umowa dofinansowania projektu pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka pomiędzy Gminą Czarna Białostocka reprezentowaną przez Burmistrza Czarnej Białostocka – Tadeusza Matejko oraz Zarządem Województwa Podlaskiego: Marszałkiem - Jarosławem Dworzański i Wicemarszałkiem Bogusławem Dębskim. Całkowita wartość projektu wynosi 9 830 581,66 PLN, zaś otrzymane dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych - 8 355 994,41 PLN. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej, w obrębie działek o nr geod. 36, 36/1, 53, 63, 70, 80, 99, 121, 126, 143, 239/5, 239/7, 239/10 – etap II i III inwestycji.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej i Fabrycznej oraz na terenie po byłej fabryce maszyn rolniczych BIAFAMAR w Czarnej Białostockiej – w ramach niniejszego projektu przewiduje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej (wraz z os. Miasteczko), ul. Fabrycznej (wraz z terenami po byłej fabryce Biafamar) i zwodociągowanie os. Miasteczko w Czarnej Białostockiej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią z przyłączem kablowym energetycznym oraz kanalizacją sanitarną tłoczną wraz z przebudową 3 przyłączy wodociągowych kolidujących z inwestycją w ulicach Kosińskiego, Zamiany i Gołębiej w Czarnej Białostockiej.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 1 – 31 w projekcie zagospodarowania terenu wraz z przyłączami oraz przebudowę urządzeń infrastruktury kolidującej z inwestycją – sieć wodociągowa (pkt.4) i telekomunikacyjna (odcinek A-B), w ulicy Białostockiej w Czarnej Białostockiej na działkach o nr ewid. gruntu 1588 i 1292 w obrębie 44 w pasie drogi krajowej Nr 19 Białystok – Kuźnica Białostocka oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią z przyłączem kablowym energetycznym oraz kanalizacją sanitarną tłoczną wraz z przebudową linii telefonicznej kolidującej z inwestycją w ulicach: Piłsudskiego i Zagórnej na działkach nr geod.: 861, 1574, 1589/5, 1589/6, 1392, 1412/2, 105/8, 873/2 w Czarnej Białostockiej.
5. Budowa uzupełnienia sieci i budowli kanalizacyjnych na potrzeby kanalizacji sanitarnej Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej w pasie PKP na nieruchomości położonej na terenie miejscowości Czarna Białostocka, przy ul. Brzozowy Mostek o nr ewid. gruntów 1594 – przebudowa niniejszej pompowni ścieków jest niezbędna technologiczne aby odebrać ścieki z wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowa i Fabryczna w Czarnej Białostockiej.
6. Budowa kanału sanitarnego oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czarna Białostocka i Czarna Wieś Kościelna na potrzeby kanalizacji sanitarnej Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod. 242/3 w miejscowości Czarna Białostocka, nr geod. 64 i 54/2 w obrębie ew. Rudnia w miejscowości Czarna Wieś Kościelna gm. Czarna Białostocka – przebudowa pompowni ścieków jest niezbędna technologiczne aby odebrać ścieki z wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowa i Fabryczna w Czarnej Białostockiej.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: