tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
21 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Odnowa i rozwój wsi

Zarząd Województwa Podlaskiego


Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
działanie "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi"

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

Nabór wniosków trwać będzie od 15 stycznia do 12 lutego 2010 r.

Limit dostępnych środków – 1 800 000,00 zł

Pomoc może być przyznawana:
1) gminie;
2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
3) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
4) organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. ), której cele statutowe są zbieżne z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, przy ul. Piłsudskiego 64,16-030 Supraśl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku przyznania pomocy i wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteria wyboru można pobrać:
1.Osobiście w biurze LGD Puszcza Knyszyńska, Supraśl, ul. Piłsudskiego 64.
2. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Gen. Franciszka. Kleeberga 20.
3. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.
4. Na stronie internetowej LGD Puszcza Knyszyńska: www.puszczaknyszynska.org.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze LGD Puszcza Knyszyńska, 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 64; tel. 85 7108850.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: