tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
21 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Technikum w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej rozpocznie działalność 4 – letnie technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum. Proponujemy uczniom kształcenie o specjalnościach technik informatyk oraz technik ekonomista.
Szkoła kończy się możliwością zdawanie egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dyplom technika). Ponadto zachęcamy do nauki młodzież i dorosłych w liceum ogólnokształcącym oraz szkole policealnej. Pełna oferta szkoły w poniższej tabeli, szczegóły na stronie www.liceum.net

Szkoły dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące - Rozszerzenie przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka
Liceum Profilowane - Profil: zarządzanie informacją
Technikum (4 letnie) - Technik informatyk, Technik ekonomista.

Szkoły dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 letnie)
Szkoła Policealna dla Dorosłych (2 letnia) - Technik informatyk, Technik rachunkowości, Technik administracji

Warto u nas się uczyć, bo:
- w 2008 roku 100% naszych uczniów zdało maturę, a w latach poprzednich wskaźnik zdawalności matur był również wysoki,
- nasi absolwenci studiują na uczelniach wyższych w całej Polsce i pracują na eksponowanych stanowiskach
- uczestniczymy w projektach
* Pracownie komputerowe dla szkół – MEN, EFS
* Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego – programy wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży – MEN,
* Programy stypendialne,
* Inicjatywa – Kapitał w przyszłość – Program operacyjny, Kapitał ludzki, EFS,
* Learning At Europe – międzynarodowy projekt językowy z wykorzystaniem technologii informacyjnej
- istnieje możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, informatycznych, przyrodniczo–geograficznych, przygotowujących do egzaminów maturalnych),
- mamy dobrze zorganizowane pracownie przedmiotowe, wyposażone w sprzęt audiowizualny i projektory multimedialne,
- mamy 2 nowoczesne pracownie internetowe, PC i Macintosh z szybkim dostępem do Internetu, - mamy bogato wyposażoną biblioteką wraz z czytelnią – multimedialne centrum informacji ze stałym dostępem do Internetu,
- uczą ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
- stworzyliśmy sprzyjające warunki do rozwoju demokracji i samorządności uczniowskiej oraz przyjazną atmosferę z poszanowaniem godności ucznia,
- pracujemy w systemie jednozmianowym,
- szkoła mieści się w centrum miasta, z dogodnymi warunkami dojazdu.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: