tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Komunalnego

"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. 16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62 REGON 052234074 NIP 542-000-02-97 tel/fax (085) 7 101 719 e-mail: pk@serczer.pl zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania w terminie do dnia 12.02.2009r. ofert na dostawę w 2009 roku do Zakładu Energetyki Cieplnej w Czarnej Białostockiej biomasy w postaci zrębki drzewnej, trocin tartacznych, wiórów stolarskich i drewna opałowego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Harmonogram Dostaw, Arkusz Ofertowy i wzór umowy do nieodpłatnego pobrania w sekretariacie przedsiębiorstwa w godz. 8.00-14.00 ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Biomasa 2009” należy złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa lub listownie na adres przedsiębiorstwa.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2009r. o godz.10.00 w świetlicy przedsiębiorstwa w Czarnej Białostockiej ul. Piłsudskiego 62. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej Jarosław Wieremiejuk tel. (085) 7 102 290, kom. 0 607 981 027, e-mail: zecczarnab@wp.plLINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: