tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Projekt Młody i aktywny

Projekt "Młody i aktywny" jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu (40osób) należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 40 osób (22K i 18M) zamieszkujących:
- powiat grodzki Białystok - 6 osób
- powiat ziemski białostocki - 28 osób
- powiat sokólski  - 6 osób


o strukturze:
- 34 osoby bierne zawodowo (19 K i 15 M)
- 6 osób niezarejestrowanych w urzędach pracy ( 3K i 3 M),


w tym:
- 16 osób bez doświadczenia zawodowego (lub  poniżej 1 roku)
- 12 osób o niskich kwalifikacjach (ponadgimnazjalne)
- 8 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności


  Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, które obejmuje:
Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu
Analiza Predyspozycji Zawodowych
IPD


Poradnictwo zawodowe grupowe


Szkolenia zawodowe, jedno z:
          Spawacz metodą TIG
          Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD
          Komputerowe wspomaganie prac biurowych


Staż zawodowy (3 miesiące)


W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewnione są: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe. 
LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: