tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
12 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Renata, Witold, Konrad

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiot zamówienia:
Obsługa ratownicza miejsca przeznaczonego do kąpieli nad zalewem wodnym Czapielówka w Czarnej Białostockiej.
Charakterystyka adresata zamówienia:
osoba posiadająca stopień ratownika
osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą na zasadach określonych w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 ze zmianami).

Warunki zamówienia:
zawarcie umowy cywilnej
umowa zawarta na okres od 27.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
rozliczenia w formie faktury lub rachunku
niezbędny sprzęt i urządzenia ratownicze zapewnia Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej obsługa ratownicza musi być prowadzona w sposób ciągły, w godzinach od 10:00 do 18:00 (poniedziałek – piątek), a w czasie weekendu (sobota – niedziela) od 10:00 do 19:00 (przy sprzyjającej, słonecznej pogodzie), w wymaganej przepisami prawa ilości ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami stopnie ratownika WOPR,
należyte utrzymanie bazy ratowniczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;

Zakres prac i obowiązków:
obsługa ratownicza miejsca przeznaczonego do kąpieli,
obowiązki wynikające ze stosowanie odpowiednich przepisów prawa.

Forma składania ofert:
Zainteresowane osoby fizyczne lub prawne proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. godz. 15:00 (termin wpływu oferty do Urzędu) na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem "Oferta na obsługę ratowniczą miejsca przeznaczonego do kąpieli nad zalewem Czapielówka".

Oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko, adres zamieszkania ratownika ( w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia lub osób prawnych – nazwa i adres firmy) oraz informacja o spełnieniu warunku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przybywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 ze zmianami),
2. wykaz osób, które w ramach zawartej umowy będą wykonywały zlecenie (ilość osób musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz.108),
3. kwalifikacje zawodowe ratownika (stopień, nr uprawnień) wraz z kserokopią aktualnej legitymacji Ratownika WOPR lub innym dokumentem potwierdzającym posiadane kwalifikacje,
4. informację o posiadaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego poświadczającego zdolność dopełnienia funkcji ratownika,
5. kwotę wynagrodzenia za pełnienie czynności ratowniczych brutto ( za całość zamówienia). Oferty można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sekretariat@czarnabialostocka.pl. W tym przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów wymaganych w ofercie dokumentów na żądanie Zamawiającego.
Dodatkowe informacje: Tel. 857131340LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: