tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
22 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Przypomnienie o terminowej płatności za gos. odpadami !!

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o terminowym uiszczaniu należności za gospodarowanie odpadami. Płatność za dany miesiąc winna być wniesiona w terminie do końca danego miesiąca (np. za miesiąc kwiecień 2015 r. płatność w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.). Jednocześnie przypominam, iż wpłat należy dokonywać na indywidualne Numery Rachunków Bankowych (NRB).
Od stycznia 2014 r. wraz z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone zostały indywidualne Numery Rachunków Bankowych (NRB) przypisane do konkretnych adresów nieruchomości, na które powyższą opłatę należy uiszczać. Informacje o indywidualnym NRB były dostarczane właścicielom nieruchomości w końcu 2013 r.
Utworzenie indywidualnych rachunków miało na celu zmniejszenie ilości błędnie podawanych danych przy wpłatach, jak np.: podawanie adresu zameldowania, a nie adresu odbioru odpadów, brak wpisów czego dotyczy opłata, czy też wpłaty z kont osób bliskich o innych adresach i nazwiskach. W przypadku wpłat dokonywanych na indywidualne rachunki kwota jest bezpośrednio powiązana z konkretnym gospodarstwem.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić osobiście w banku PKO BP S.A. w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 7. W przedmiotowej placówce nie jest pobierana prowizja za przelew i nie ma konieczności wypełniania przekazów.
Jednocześnie informuję, iż na indywidualne rachunki należy wnosić tylko opłatę za gospodarowanie odpadami.
W przypadku zagubienia informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego, taką informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2 pokój nr 2.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: