tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
14 Listopada 2019
imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Rada seniorów Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2019

w godz 8:30-13:00

14 lutego (czwartek)
11 kwietnia (czwartek)
06 czerwca (czwartek)
08 sierpnia (czwartek)
17 październik (czwartek)

12 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00
Wtorek - nieczynny
Środa - 10:00-16:00
Czwartek - nieczynny
Piątek - nieczynny
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019

31 stycznia (czw.)
28 marca (czw.)
09 maja (czw.)
13 czerwca (czw.)
29 sierpnia (czw.)
17 października (wt.)

28 listopada (czw.)
19 grudnia (czw.)


Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

Ogłoszenie

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”.

Dokument realizowany jest w ramach projektu pn.: „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny który wyznacza kierunki rozwoju zrównoważonego energetycznie i ekologicznie dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2014-2020.

PGN to jeden z kluczowych dokumentów dla Gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020. Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających poprawę efektywności energetycznej. rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W przyszłości dzięki powyższemu opracowaniu Gmina, jej mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorstwa będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do obniżenia emisji gazów i zużycia energii w budynkach (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).

Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym.

W ramach projektu prowadzona jest ankietyzacja i inwentaryzacja w terenie. Mieszkańców budynków jednorodzinnych odwiedzają ankieterzy zbierający dane o rodzajach ogrzewania i planach inwestycyjnych mieszkańców (takich jak: zmiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja). Ankieterzy zostali zobowiązani do zapewnienia poufności przekazywanych informacji i wykorzystania ich tylko na potrzeby realizowanego projektu. Prosimy o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji.

Udzielenie kompleksowych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie umożliwi pozyskanie rzetelnej wiedzy niezbędnej do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a co za tym idzie - wyznaczenie przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-20 uwzględniających realne potrzeby mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy ankietę, którą dla potrzeb powyższego opracowania należy wypełnić.

Ankiety dostępne są także do pobrania przez mieszkańców w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, pok. Nr 14.

Wykonawca opracowania konsorcjum firm Atmoterm S.A. z Opola oraz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic prowadzi również bezpośrednią ankietyzację skierowaną do instytucji działających na terenie gmin, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Instytucje, które nie otrzymają ankiet bezpośrednio od wykonawcy zainteresowane udziałem w opracowaniu zapraszamy do pobrania ankiet ze strony i dostarczeniu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wypełnione ankiety można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w pok. Nr 14 lub sekretariacie, w terminie do dnia 16 marca 2015 r.

Pliki do pobrania:
ankieta dla budownictwa jednorodzinnego

- ankiety dla budynków użyteczności publicznej:
stan istniejący
przedsięwzięcia planowane

- ankiety dla budownictwa wielorodzinnego:
stan istniejący
przedsięwzięcia planowane

ankieta dla firm

Ponadto mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej będzie miał również możliwość wypełnienia ankiety on-line. Link do ankiety on-line: http://goo.gl/forms/oj30CP70EV

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiet.LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: