tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
18 Grudnia 2018
imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)
18 październik (czwartek)

13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o systematycznym regulowaniu opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością gminy Czarna Białostocka.

2015-04-16 08:34:35


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej”. Należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

2015-04-13 15:14:55


Płatności za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż z dniem 31 marca 2015 roku upłynął termin wniesienia opłaty za:

- użytkowanie wieczyste gruntów,
- czynszów rocznych za grunty dzierżawione od gminy.

2015-04-10 14:56:13


Przypomnienie o wnoszeniu opłat od posiadania psa !!!

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż z dniem 31 marca 2015 roku upłynął termin wnoszenia opłat od posiadania psa za 2015 r. Osoby które nie dokonały jeszcze powyższej płatności proszone są o niezwłoczne ich wniesienie poprzez wpłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2 (kasa czynna: pn.-pt. w godzinach 8.00 – 14.00 z przerwą w godzinach 10.30 – 11.00) bądź przelewem na konto

2015-04-10 14:45:23


Przypomnienie o terminowej płatności za gos. odpadami !!

Burmistrz Czarnej Białostockiej przypomina o terminowym uiszczaniu należności za gospodarowanie odpadami. Płatność za dany miesiąc winna być wniesiona w terminie do końca danego miesiąca (np. za miesiąc kwiecień 2015 r. płatność w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.). Jednocześnie przypominam, iż wpłat należy dokonywać na indywidualne Numery Rachunków Bankowych (NRB).

2015-04-10 14:41:30


Obwieszczenie o obwodach głosowania

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców na terenie Gminy Czarna Białostocka do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-08 10:17:06


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej stosowanie do art.144 kodeksu wyborczego informuje, że na terenie miasta Czarna Białostocka zostały wyznaczone następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2015-04-08 10:15:01


Zaproszenie do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 14 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Gminnym Centrum Informacji, ul. Torowa 9 Czarna Białostocka.

2015-04-08 09:50:41


Ogłoszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 04 kwietnia 2014 r. (sobota) PSZOK będzie czynny do godziny 13.00.2015-04-03 09:27:26


Wielkanoc 2015

2015-04-03 09:11:12


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

2015-04-03 07:41:33


Debata społeczna

Dnia 25 marca 2015 w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się debata społeczna pt. "Razem dbamy o bezpieczeństwo", którą prowadził komendant Łukasz Głowacki z Komisariatu Policji w Wasilkowie. W debacie udział wzięli: Burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski, radni Rady Miejskiej, Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Jolanta Den, policjanci oraz mieszkańcy. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka.

2015-04-01 14:45:37


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)
09 października (wt.)
20 listopada (wt.)

20 grudnia (czw.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: