tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49,um@czarnabialostocka.pl
18 Grudnia 2018
imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan

PKO BP II Oddział w Białymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298


nasze strony

rozkład jazdy

pliki do pobrania
Urząd Stanu Cywilnego Działalność gospodarcza Gospodarka odpadami Podatki - wzory deklaracji Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska Przedszkole Mapa aktywności organizacji pozarządowych Informacje dla przewoźników Tytuł: Honorowy Obywatel Inne

Planowane akcje zdawania krwi w Czarnej Białostockiej w roku 2018

w godz 8:30-13:00

15 lutego (czwartek)
12 kwietnia (czwartek)
21 czerwca (czwartek)
23 sierpnia (czwartek)
18 październik (czwartek)

13 grudnia (czwartek)


PSZOK czynny

Poniedziałek - nieczynny
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-16:00


TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

Harmonogram


KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30
Wtorek - 8:00-14:00
Środa - 8:00-14:00
Czwartek - 8:00-14:00
Piątek - 8:00-13:30

Przerwa - 10:30 - 11:00

Informacja

Gmina Czarna Białostocka informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Białostocka" w 2018 roku jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

2018-10-16 11:56:50


Życzenia

2018-10-12 11:47:44


Podpisanie listu intencyjnego

4 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej podpisany został list intencyjny między Przedsiębiorstwem Komunalnym w Czarnej Białostockiej a przedsiębiorcami z terenu gminy Czarna Białostocka, Nadleśnictwem Czarna Białostocka oraz Gminą Czarna Białostocka dotyczący współpracy przy tworzeniu klastra energii. Celem powstania i funkcjonowania klastra będzie rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz integracja podmiotów związanych z sektorem energetycznym i branż pokrewnych, których działalność sprzyja zapewnieniu zrównoważonego, ekologicznego rozwoju środowiska lokalnego.

2018-10-04 13:57:07


Rozmaitości nr 297

W sprzedaży wrześniowy 297 numer "Rozmaitości", a w nim m.in.:
- Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej 2018 i I Bieg Hubertusa
- Dożynki Gminne;
- Plac Solidarności;
- Pamiętajmy o wrześniu;
- szkoły na start;
- "twórczy" Niemczyn;
- Informacyjny Serwis Samorządowy, kandydaci do Rady Miejskiej w naszej Gminie, kandydaci do Rady Powiatu Białostockiego.

2018-10-04 13:41:33


Informacja dot. zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

2018-10-04 13:33:26


Konsultacje społeczne

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt "Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2019" - podstawowy dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:
02 - 16 października 2018 r.

2018-10-01 15:35:30


Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 25 września 2018 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa Nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0007/17-00 o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, której celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, któremu służyć będzie interwencja polegająca na zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszenia dostępu do edukacji.

2018-10-01 13:38:26


Informacja

W związku z obchodami 79 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 2018r o godzinie 12:00 na terenie miasta Czarna Białostocka zostaną włączone na 1 minutę syreny alarmowe.


2018-09-15 23:10:56


Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach realizacji projektu zintegrowanego pt. "Przygotowanie przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów oraz zostały wybrane do dofinansowania.

2018-09-13 13:39:31


Zaproszenie

Burmistrz Czarnej Białostockiej zaprasza członków organizacji pozarządowych oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka do udziału w pracach nad tworzeniem projektu "Programu współpracy na rok 2019".

2018-09-12 15:07:25


Harmonogram szczepień psów w 2018 r.

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE NA TERENIE GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA W 2018 !!!2018-09-12 13:31:46


Informacja

W związku z przebudową ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej prosimy o wystawianie odpadów segregowanych i zmieszanych w dniu poprzedzającym termin odbioru.
Ułatwi to możliwość realizacji usługi zgodnie z harmonogramem, w razie konieczności odbioru odpadów przed godz. 6.00.
Za niedogodności przepraszamy.

2018-09-07 13:27:18


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2018

25 stycznia (czw.)
27 marca (wt.)
18 kwietnia (śr.)
12 czerwca (wt.)
30 sierpnia (czw.)
09 października (wt.)
20 listopada (wt.)

20 grudnia (czw.)


Księga gości
Wpisz się do naszej
Księgi Gości

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na email informacje o aktualnościach na stronę zapisz się do naszego systemu


LINKI


2006-2007 Copyright: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, wykonanie: Tomasz Lulkiewicz

Font Size: